Wyjazd studyjny do spółki ProNatura

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie odwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy. Wyjazd odbył się w ramach zajęć  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie pt. Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. Celem  wizyty było zapoznanie uczestników z historią, profilem działalności oraz zasadami funkcjonowania regionalnej spółki ProNatura, zwiedzenie zakładu (możliwość Czytaj więcej …

„Humaniści na start !”

Uczniowie I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie zostali stypendystami projektu „Humaniści na start !” na rok szkolny 2019/2020. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Monika Lisiecka, Olaf Jagodziński i Alan Jagodziński. Zgodnie z regulaminem celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie co najmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów humanistycznych. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych. Środki przyznawane są na okres 10 miesięcy danego roku Czytaj więcej …

Multitest 2019-ogólnopolski konkurs historyczny

Uczniowie I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie startowali w ogólnopolskim konkursie historycznym Multitest 2019 zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W gronie laureatów znaleźli się: II miejsce Olaf Jagodziński (Klasa I b) 192 punkty, III miejsce Alan Jagodziński (Klasa I b) 190 punktów, VI miejsce Dawid Sala (Klasa I c) 184 punkty, VI miejsce Piotr Wekwerth (Klasa I c) 184 punkty. W pierwszej dwudziestce uplasowali się także: XIV miejsce Mateusz Jabłoński (Klasa I d) 168 punktów, Czytaj więcej …

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

6 grudnia uczennice naszej szkoły wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Siatkówki Dziewcząt zorganizowanym przez ZS im. prof.E. Chroboczka. Do towarzyskiej rywalizacji przystąpiły 4 drużyny: SP 1 Szubin, ZS Szubin 1, ZS Szubin 2, I LO Szubin. Nasza drużyna wygrała wszystkie mecze i ostatecznie zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Dziewczęta pokazały wolę walki i ambicję, jednocześnie dobrze się bawiąc i zachowując zasady fair play. Cały turniej przebiegał w miłej, mikołajkowej atmosferze, Czytaj więcej …

„Życie ludzkie w moich rękach”

10 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Szubinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Życie ludzkie w moich rękach”.  Projekt był finansowany ze środków powiatu nakielskiego w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych.Celem projektu było w głównej mierze ukazywanie wartości życia ludzkiego, uświadomienie wagi udzielania pierwszej pomocy, doskonalenie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych,  głównie w wypadkach komunikacyjnych,  przygotowanie uczniów  do  racjonalnych  zachowań  Czytaj więcej …

Wizyta w Zakładzie Karnym Bydgoszcz -Fordon!

Na przełomie listopada i grudnia zorganizowano dla młodzieży kl. 1c (o profilu policyjnym) oraz kl. 2 wyjazd do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, w ramach realizacji projektu „Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy”. Projekt ten finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wpisuje się w program profilaktyki w Gminie Szubin w roku 2019. Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym umożliwiła naszej młodzieży poznanie zasad odbywania kary Czytaj więcej …

IX Turniej Warcabowy SZUBIN OPEN

W I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie odbył się IX Turniej Warcabowy SZUBIN OPEN. Tym razem zawody były bardzo wyrównane, gdyż po kilku warcabistów w grupach zgromadziło tyle samo punktów i o końcowej klasyfikacji musiała zadecydować punktacja dodatkowa. W turnieju głównym na podium stanęli: Piotr Szybowicz, Oskar Dudka i Katarzyna Wargulec. Szczegółowa lista medalistów przedstawiała się następująco: Turniej A – seniorzy – I miejsce Piotr Szybowicz (I LO Szubin Czytaj więcej …

Życie ludzkie w moich rękach

„Życie ludzkie w moich rękach” –  projektu finansowany  przez powiat nakielski w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Szubinie. 5 grudnia  w naszym liceum odbyły się kolejne zajęcia z projektu „Życie ludzkie w moich rękach”. Uczniowie przedstawili symulację udzielania pomocy przy wypadkach komunikacyjnych.Celem symulacji było: • uświadomienie wagi udzielania pierwszej pomocy. • doskonalenie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia Czytaj więcej …

Mikołajki na sportowo

W  przeddzień Mikołajek w naszej szkole odbył się I  Międzyklasowy Turniej Mikołajkowy. Na sali gimnastycznej w wyśmienitych humorach pojawili się uczniowie i nauczyciele  przebrani za Mikołaje, śnieżynki czy renifery. Każda klasa wzięła udział w pokazie mody mikołajkowej. Jury w składzie: pani dyrektor Elżbieta Kłosowska-Hilscher, pani Klaudia Bethke oraz pani Bernadeta Kowalska oceniało także wór Mikołaja oraz pięknie zapakowane prezenty. Później przyszedł czas na konkurencje  sportowe, takie jak: transporter prezentów, Mikołajkowy Czytaj więcej …

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 grudnia 2019r. w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium  przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie stypendium na rok szkolny 2019/2020 otrzymała uczennica klasy drugiej Maja Gnat. Gratulujemy!