WIZYTA UCZNIÓW KL. II W SĄDZIE

W

10.06.2019r. w ramach lekcji edukacji prawnej uczniowie kl. II udali się do Sądu Rejonowego w Szubinie. Przy wejściu zostaliśmy przywitani przez panią Prezes, a ochroniarz pouczył młodzież o zasadach zachowania się w sądzie.

Następnie mieliśmy możliwość uczestniczenia w 2 rozprawach w wydziale karnym. Po ich zakończeniu sędzia przewodniczący krótko omówił wybrane artykuły kodeksu karnego i wyjaśnił licealistom zasady przyznawania kar.

Na zakończenie pobytu w sądzie zostaliśmy oprowadzeni przez prezes sądu po wszystkich wydziałach i poznaliśmy specyfikę ich pracy. 

Wizyta w sądzie była zwieńczeniem roku nauki przedmiotu edukacja prawna i pozwoliła poznać, jak w praktyce wygląda postępowanie sądowe.

A. Kasprzak