Alchemik – Ogólnopolski Konkurs Chemiczny

Uczeń klasy IIIa Mateusz Sądel został uhonorowany dyplomem za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, adresowanym  do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, które od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych.

Mateuszowi gratulujemy wyniku uzyskanego w konkursie!