Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z matury pisemnej z matematyki odbędzie się 20 sierpnia 2019r. o godz. 9.00.

Egzaminy poprawkowe (klasyfikacyjne) z przedmiotów odbędą się:

26 sierpnia 2019r. o godzinie 8.00 z języka polskiego i języka niemieckigo

27 sierpnia 2019r. o godzinie 8.00 z języka angielskiego i matematyki.