Eliminowanie barier architektonicznych

Do naszego liceum został zakupiony schodołaz osobowy krzesełkowy kroczący w celu modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych i większej dostępności szkoły dla tych osób. Budynek szkoły powstawał przed laty, posiada bariery architektoniczne, które stopniowo się usuwa. Schodołaz został zakupiony przy wsparciu Powiatu Nakielskiego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B „Likwidacja barier architektonicznych” .

W przeciwieństwie do różnego rodzaju urządzeń windowych do transportu pionowego nie trzeba na stałe montować tego urządzenia na schodach. Używa się go wówczas, kiedy zachodzi taka potrzeba.