Informacja dla uczniów

Przerwa w nauce z okazji „majówki” oraz matury dla uczniów klasy pierwszej i drugiej trwa od 01.05.2019r. do 08.05.2019r.

Uczniowie klasy drugiej od 30.04.2019r. przygotowują sale na egzamin maturalny, według ustalonego z wychowawcą harmonogramu.