Klasa turystyczna

KLASA TURYSTYCZNA 2024/2025

Klasa dla uczniów, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe, zapoznać się z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych, brać udział w międzynarodowych projektach, w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych.

Uczniowie tej klasy rozwijają umiejętność logicznego myślenia i twórczego działania podczas planowania i organizowania wycieczek oraz gier ulicznych.

Uczniowie mogą kształcić swoją wiedzę i umiejętności, poznawać Europę i realizować projekty wspólnie z rówieśnikami z innych krajów.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Nauczane języki
Język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
Uczniowie tej klasy realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, historię i geografię.

Przedmiot uzupełniający
 Logistyka w turystyce

Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy będą mieli możliwości kształcenia na kierunkach związanych z turystyką: Gastronomia i hotelarstwo, Gospodarka turystyczna,  Krajoznawstwo i turystyka historyczna, Turystyka i rekreacja, Taniec, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, turystyka i wypoczynek, Turystyka przygodowa,  Sport.

UWAGA!
W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony lub zostanie połączony z innym. Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.