Klasy

Klasa I a

Grupa prawno-policyjna

Objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo w klasie tej zostanie zrealizowane szkolenie strzeleckie.

Celem głównym programu realizowanego przez uczniów jest wszechstronny ich rozwój  , zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce.

Grupa biologiczno – medyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie  pogłębiają  wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach Teatru Meandry, Klubu szachowo-warcabowego LO Szubin, SKS, Klubu Wolontariusza, Klubu Turystycznego, Klubu Przedsiębiorczości, Drużyny sanitarnej i Koła Żeglarskiego.

Wychowawcą klasy jest pani Ewa Mieczkowska – Szczekot.

15.11.2018r. w ramach działań profilaktycznych uczniowie uczestniczyli w warsztatach  pod hasłem „Mechanizmy uzależnień” oraz  „Zagrożenia w sieci”.

Zajęcia poprowadził pan Krzysztof Ratke certyfikowany specjalista terapii uzależnień . Głównym celem zajęć było zapobieganie sięganiu młodzieży po środki psychoaktywne oraz uświadomienia im mechanizmów uzależnienia.

Młodzież podczas zajęć nabyła wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka oraz skutecznych metod odmawiania. Uczniowie poznali sposoby identyfikowania i weryfikowania zagrożeń w sieci internetowej.

Szkoła chroniąc uczniów przez zagrożeniami sprawia, że „Młodzież czuje wsparcie, potrafi przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom, ma większą satysfakcję, jest zadowolona i zdrowsza”.

Warsztaty prowadzone były w duchu dialogu motywacyjnego.

 


Klasa II a

Grupa prawno-policyjna

Objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo w klasie tej zostanie zrealizowane szkolenie strzeleckie.

Celem głównym programu realizowanego przez uczniów jest wszechstronny ich rozwój  , zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce.

Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych, prowadzący w sposób szczególny ćwiczą:

– odporność na stres,

– umiejętność pracy w grupie,

– umiejętność podejmowania decyzji,

– dbałość o powierzone mienie,

– bardzo wysoką sprawność fizyczną,

– obowiązkowość,

– odpowiedzialność,

– umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,

– zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

 

Grupa biologiczno – medyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie  pogłębiają  wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Wychowawcą klasy jest pani Magdalena Piekarska


Wizyta  w Zakładzie Karnym 

8 listopada 2017 roku klasa  wraz z opiekunami zwiedziła nietypową placówkę. Jest nią Zakład Karny w Fordonie. Oddział przeznaczony jest dla skazanych pierwszy raz oraz recydywistów penitencjarnych. Więzienie, niegdyś dla kobiet, dysponuje ponad 600 miejscami w celach zamkniętych i półotwartych.

Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu, zwiedzili jego obiekty oraz uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem  oraz wychowawcami oddziału półotwartego, gdzie więźniowie mają możliwość opuszczania placówki i zarobkowania w zakładach pracy na terenie Bydgoszczy.

Uczniowie dowiedzieli się również o ścieżce kariery pracownika więziennego. Aby móc podjąć pracę w zakładzie karnym należy ukończyć studia na kierunku Resocjalizacji. Jest to specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniu na rynku pracy, dająca szansę na stabilną pracę, przede wszystkim w państwowych instytucjach.

 

 

 

 

 

 

 


Pierwsze strzelanie zaliczone!


 

Praktyczna lekcja podstaw przedsiębiorczości

Uczniowie klasy odwiedzili Urząd Miasta i Gminy Szubin, po którym oprowadziła ich pracownica Referatu Organizacyjnego i Promocji, pani Natalia Jaroszewska. Uczniowie zapoznali się ze strukturą i zasadami funkcjonowania urzędu, odwiedzili wybrane referaty. Zostali również przyjęci przez Pana Burmistrza Artura Michalaka, który opowiedział o swojej pracy, obowiązkach i kompetencjach. Odpowiedział również na zadane pytania, przedstawił procedury jakie obowiązują obywatela, który chce umówić się na spotkanie z Burmistrzem.

Pracownica  Urzędu Stanu Cywilnego  zapoznała licealistów z zasadami związanymi między innymi z rejestracją ślubów, urodzeń, zgonów, zmianami nazwiska czy imienia. Urzędnicy Stanu Cywilnego również przygotowują uroczystości wręczenia medali  Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które obchodzą złote gody(50 lat razem).

Na koniec uczniowie otrzymali drobne upominki.

zdjęcia: Jakub Donarski

 

 

 

 

 Klasa III a

Grupa prawno-policyjna

Objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo uczniowie realizują  szkolenie strzeleckie.

Celem głównym programu jest wszechstronny rozwój ucznia , zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce.

Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych,  , prowadzący w sposób szczególny ćwiczą:

– odporność na stres,

– umiejętność pracy w grupie,

– umiejętność podejmowania decyzji,

– dbałość o powierzone mienie,

– bardzo wysoką sprawność fizyczną,

– obowiązkowość,

– odpowiedzialność,

– umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,

– zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

    

Grupa biologiczno – medyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie  pogłębiają  wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Uczniowie klasy chętnie współpracują w ramach projektu Erasmus +. Podczas zagranicznych wyjazdów zdobywają nowe doświadczenia oraz doskonalą umiejętności językowe i komunikacyjne.

wychowawcą klasy jest pani Arleta Marchlewska

 


Uczniowie Wyspiańskiego na strzelnicy  

7 listopada 2017r rozpoczęły się warsztaty strzeleckie w ramach projektu „Pałucko-Krajeńskie Warsztaty w Wieloboju Obronnym”.

Zajęcia prowadził instruktor strzelectwa pan Leszek Jaśkowiak .

Uczniowie grupy prawno-policyjnej nauczyli się bezpiecznie posługiwać wiatrówką  sportową , poprawnie przeładowywać broń, strzelać celnie do tarczy. Z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia ze strzelania.


Połowinki

25 listopada odbyły się połowinki klasy. Uroczystość miała miejsce w Starym Browarze w Szubinie. Zabawę rozpoczęła trójka klasowa, która przywitała panią dyrektor, nauczycieli i zaproszonych gości. Połowinki przebiegł w dobrej atmosferze i trwały do północy.