Klasy


Klasa I a

Grupa prawno-policyjna

Objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo w klasie tej zostanie zrealizowane szkolenie strzeleckie.

Celem głównym programu realizowanego przez uczniów jest wszechstronny ich rozwój  , zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce.

Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych, prowadzący w sposób szczególny ćwiczą:

– odporność na stres,

– umiejętność pracy w grupie,

– umiejętność podejmowania decyzji,

– dbałość o powierzone mienie,

– bardzo wysoką sprawność fizyczną,

– obowiązkowość,

– odpowiedzialność,

– umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,

– zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

 

Grupa biologiczno – medyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie  pogłębiają  wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Wychowawcą klasy jest pani Magdalena Piekarska

 

Wizyta  w Zakładzie Karnym

 

8 listopada 2017 roku klasa Ia wraz z opiekunami zwiedziła nietypową placówkę. Jest nią Zakład Karny w Fordonie. Oddział przeznaczony jest dla skazanych pierwszy raz oraz recydywistów penitencjarnych. Więzienie, niegdyś dla kobiet, dysponuje ponad 600 miejscami w celach zamkniętych i półotwartych.

Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu, zwiedzili jego obiekty oraz uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem  oraz wychowawcami oddziału półotwartego, gdzie więźniowie mają możliwość opuszczania placówki i zarobkowania w zakładach pracy na terenie Bydgoszczy.

Uczniowie dowiedzieli się również o ścieżce kariery pracownika więziennego. Aby móc podjąć pracę w zakładzie karnym należy ukończyć studia na kierunku Resocjalizacji. Jest to specjalność odpowiadająca zapotrzebowaniu na rynku pracy, dająca szansę na stabilną pracę, przede wszystkim w państwowych instytucjach.

 

 

 

 

 

 Klasa II a

Grupa prawno-policyjna

Objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz samoobrona i techniki interwencji realizowana przez instruktora sztuk walki. Dodatkowo uczniowie realizują  szkolenie strzeleckie.

Celem głównym programu jest wszechstronny rozwój ucznia , zapoznanie ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej, oraz podjęcia świadomej decyzji o dalszej nauce.

Przygotowując młodzież do pracy w służbach mundurowych,  , prowadzący w sposób szczególny ćwiczą:

– odporność na stres,

– umiejętność pracy w grupie,

– umiejętność podejmowania decyzji,

– dbałość o powierzone mienie,

– bardzo wysoką sprawność fizyczną,

– obowiązkowość,

– odpowiedzialność,

– umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,

– zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

„Na zajęciach poznajemy wybrane zagadnienia z prawa,  zasady funkcjonowania policji. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu z technikiem kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji .W czasie zajęć pobieraliśmy materiał genetyczny do badań biologicznych oraz ujawnialiśmy ślady daktyloskopijne i mechanoskopijne na wybranych przedmiotach. Grupa odbyła również zajęcia ze strzelania . 
Podczas jednego ze spotkań z prawnikiem została za symulowana rozprawa sądowa, w czasie której   wcielaliśmy się w role przydzielane przez prowadzącego. Nasze umiejętności z zakresu wykorzystania technik interwencji zaprezentowaliśmy podczas drzwi otwartych liceum.”
                                                                                                     Kamila Jabkowska i Zuzanna Kubiak

 

Grupa biologiczno – medyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi . Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie  pogłębiają  wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Uczniowie klasy chętnie współpracują w ramach projektu Erasmus +. Podczas zagranicznych wyjazdów zdobywają nowe doświadczenia oraz doskonalą umiejętności językowe i komunikacyjne.

wychowawcą klasy jest pani Arleta Marchlewska

 

Uczniowie Wyspiańskiego na strzelnicy  

7 listopada 2017r rozpoczęły się warsztaty strzeleckie w ramach projektu „Pałucko-Krajeńskie Warsztaty w Wieloboju Obronnym”.

Zajęcia prowadził instruktor strzelectwa pan Leszek Jaśkowiak .

Uczniowie grupy prawno-policyjnej nauczyli się bezpiecznie posługiwać wiatrówką  sportową , poprawnie przeładowywać broń, strzelać celnie do tarczy. Z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia ze strzelania.

 Klasa III a

Klasa o profilu akademickim.

Do klasy uczęszczają 33 osoby które kontynuują naukę następujących przedmiotów rozszerzonych: biologia, geografia, chemia, matematyka, język polski.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach Teatru Meandry, Klubu szachowo-warcabowego LO Szubin, SKS, Klubu Wolontariusza, Klubu Turystycznego, Klubu Przedsiębiorczości, Drużyny sanitarnej i Koła Żeglarskiego.

Wychowawcą klasy jest pani Lidia Leciejewska.

 

Warsztaty profilaktyczne „W kręgu schematów dopalaczy”

 

13.11.2017r. uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w  warsztatach profilaktycznych „W kręgu schematów dopalaczy”.

Warsztaty dotyczyły zapoznania się z mechanizmami uzależnień. Młodzież poznała fazy, konsekwencje prawne i społeczne oraz formy zapobiegania wchodzenia młodych osób na drogę uzależnienia.

Wszystkie warsztaty prowadzone były w duchu dialogu motywacyjnego.