Marta Tubacka (z d. Pruszak)

Absolwentka roku 1999. Uczęszczała do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Naukę kontynuowała na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2002 roku uzyskała tytuł licencjata i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, a dwa lata później cieszyła się tytułem magistra pielęgniarstwa. Przeszła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz kurs pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Pracowała w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu i Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Obecnie pracuje w Leeds Teaching Hospitals na oddziale Cardiac ICU and HDU, czyli intensywnej opieki po operacjach kardiochirurgicznych.

Swego czasu została poproszona, aby przedstawić w naszej szkole prezentację pt.: „Transplantacja narządów-oświadczenie woli”.

Kilkakrotnie brała czynny udział w Gdańskich Spotkaniach Kardiochirurgicznych jako współautor prezentacji.

Na pytanie co osiągnęła, odpowiada:

Przede wszystkim: 2 wspaniałe córki, a zawodowo chyba jeszcze wszystko przede mną.