Metody projektów w nauczaniu biologii, ratownictwa medycznego i edukacji prawnej

Korzystając z pięknej pogody uczniowie szubińskiego liceum odbyli lekcje fakultetu biologicznego, ratownictwa medycznego i edukacji prawnej w plenerze.
Klasa II pod opieką nauczycielek pracowała w parku wykorzystując technikę stacji zadaniowych.
W ramach fakultetu biologicznego uczniowie badali czystość wody z parkowego stawu. Następne stacje dydaktyczne obejmowały udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dorosłym oraz niemowlęciu. Ćwiczone były:  sztuczne oddychanie, masaż serca, bezpieczne ułożenie poszkodowanego.
Korzystając z edukacyjnego charakteru parku uczniowie realizowali temat: Fizjologia i środowisko życia ptaków.
W ramach przedmiotu edukacja prawna poruszano zagadnienia prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy oraz konsekwencji w przypadku niszczenia środowiska naturalnego.
Podsumowanie materiału w takiej formie przyniesie oczekiwany efekt, gdyż jak wiadomo praktyczne podejście do treści przedmiotowych pozwala na ich lepsze utrwalenie.

Aurelia Kasprzak