Nominacja „oscarowa” dla projektu I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie – EDUinspiracje 2020.

EDUinspiracje 2020 to konkurs przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów międzynarodowych. Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

W kategorii  edukacja szkolna nominowanych zostało 5 najlepszych projektów. Projekty są oceniane według poniższych kryteriów ewaluacyjnych, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk:

  • znaczenie,
  • działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty
  • wpływ i oddziaływanie
  • innowacyjność
  • możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań.

Projekt Flipped Classroom autorstwa Magdaleny Piekarskiej, nauczycielki języka angielskiego, znalazł się wśród ścisłej czołówki nominowanych projektów. Projekt ten realizowany był w szubińskim liceum od 2016 roku i dotyczył odwróconej lekcji w szkole. Partnerami projektu były: Włochy, Grecja, Turcja, Węgry, Rumunia i Litwa. Uczniowie liceum mieli okazję zwiedzić Włochy i Węgry, gdzie spotkali się rówieśnikami ze wszystkich szkół partnerskich. W ramach projektu zostały zorganizowane również 2 wyjazdy dla nauczycieli – do Grecji i na Litwę. Podczas tych spotkań nauczyciele omawiali strategie projektowe oraz  innowacyjne metody nauczania. W Polsce odbyły się 2 spotkania dla zagranicznych gości – gościliśmy wówczas uczniów wraz z ich opiekunami.

Konkurs EDUinspiracje w 2020 roku odbywa się po hasłem „Działam-Upowszechniam-Inspiruję”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
Szubińskie liceum realizuje obecnie 4 projekty Erasmus + dotyczące kryminalistyki, dziedzictwa kulturowego i nowoczesnych technologii edukacyjnych.

Sama nominacja projektu I Liceum Ogólnokształcącego Szubinie jest ogromnym osiągnięciem dla społeczności szkolnej i lokalnej. Warto mieć szkołę na miarę XXI wieku na wyciągnięcie ręki.

Serdecznie gratulujemy!