Oferta Edukacyjna

17 maja 2018 r. ruszył elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem i procedurami  (tabela poniżej). Wystarczy klikną na poniższy link i dokonać rejestracji.

Link do logowania: https://naklonadnotecia.edu.com.pl

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej trzyletnich liceów ogólnokształcących (należy zalogować się, wypełnić podanie, wydrukować je, podpisać i dostarczyć do szkoły).

od 17 maja 2018 r.   (czwartek)

do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego( należy  ponownie zalogować się, wejść w swoje  podanie i wpisać oceny ze świadectwa gimnazjalnego oraz wpisać wyniki %  egzaminu gimnazjalnego. Następnie należy dostarczyć w/w dokumenty do sekretariatu szkoły).

od 22 czerwca 2018 r. (piątek)

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

do godz. 12.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. do 27 czerwca 2018 r. (środa)
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 6 lipca 2018 r. (piątek)

do godz. 12.00

 

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata (albo kandydata pełnoletniego) woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 13 lipca 2018 r. (piątek)

do godz. 10.00

 

 

 

Film o szkole

 

 

 

Nasi absolwenci

 


Oferta edukacyjna na rok szkolny  2018/19

KLASA INFORMATYCZNA

Uczniowie tej klasy realizować będą dodatkowo informatykę na poziomie zaawansowanym w klasie pierwszej, a od drugiej  klasy informatykę rozszerzoną.  Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej pracowni terminalowej. Klasa ta przeznaczona jest zatem dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania nowoczesnymi technologiami. Klasa informatyczna to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe, takie jak informatyka czy matematyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy nie boją się nowych wyzwań, a także pragnących rozwijać swoje talenty językowe, a także sportowe.

 

KLASA PRAWNO – POLICYJNA

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji prowadzone przez instruktora sztuk walki.  W ramach projektu grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.

 

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.

 Wszyscy zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
z matematyki prowadzonych w języku angielskim oraz rozwijać swoje talenty lingwistyczne w zajęciach Business English.

 Humanistom i uczniom pragnącym rozwijać zainteresowanie aktorstwem oferujemy pracę w szkolnym Teatrze Meandry.

 Sportowcom polecamy zajęcia w ramach SKS. Trenujemy koszykówkę, piłkę siatkową, piłkę nożną oraz tchoukball. Rozpoczynamy również przygodę z kalisteniką.

 Osobom ciekawym świata polecamy zaangażowanie w działania klubu Turystycznego
i Klubu Żeglarskiego oraz rejsy po jeziorach mazurskich.

 Dla zainteresowanych pomaganiem innym oraz proponujemy pracę w Drużynie Sanitarnej i Klubie Wolontariusza.

 Przyszłym biznesmenom polecamy nasz Klub Przedsiębiorczości, w  którym odkryją  tajniki świata biznesu.

 

 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Uczeń pod koniec klasy pierwszej dokona wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.

  

ERASMUS +

Obecnie w naszej szkole realizowane są dwa duże projekty międzynarodowe Erasmus+; „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania Europy” oraz „FlippedClassroom”. Dzięki nim uzyskaliśmy dotację w wysokości 40 000 euro, która wykorzystana zastała na wyposażenie szkoły w nowe technologie – monitory interaktywne, tablety graficzne i nowoczesne oprogramowanie, a także na szkolenia oraz wymianę międzynarodową uczniów.

W ramach projektów międzynarodowych realizowanych w szkole, uczniowie szkolą swoje umiejętności językowe w bezpośrednich kontaktach ze swoimi rówieśnikami z Grecji, Włoch, Turcji, Rumunii, Węgier i Litwy w czasie wyjazdów zagranicznych i wizyt kolegów
z partnerskich krajów w naszej szkole.

 


 

  Zarządzenie Kuratora Oświaty

 


REGULAMIN REKRUTACJI

 

 


Internat