Pożegnanie absolwentów

26 kwietnia, w naszej szkole, odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Spotkanie w  szkolnej auli otworzyła dyrektor szkoły pani Elżbieta Kłosowska-Hilscher. Na początku przywitano zgromadzonych gości: Starostę Powiatu Nakielskiego pana T. Sobola, radną Rady Powiatu Nakielskiego panią A. Pałubicką-Grzegorek, przewodniczącą Rady Rodziców panią M. Rosińską, księdza proboszcza J. Pawelczyka oraz rodziców maturzystów.

W swoim wystąpieniu pani dyrektor podsumowała czas pobytu uczniów w szkole, życzyła powodzenia w maturalnych zmaganiach i wręczyła, wraz z przewodniczącą Rady Rodziców, nagrody wyróżnionym uczniom.

 Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnienia otrzymali: M. Sądel, K. Kozakiewicz, G. Garstecka, M. Mierzwińska, M. Kotyńska, W. Frydrych, M. Grabowski, W. Andryszak, K. Orzechowski. Najlepszy absolwent, M. Sądel,  został uhonorowany Listem Gratulacyjnym Starosty Nakielskiego.

Absolwentom wręczono również wyróżnienia za działalność na rzecz szkoły, aktywność w kołach zainteresowań, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Szczególne gratulacje i podziękowania pani dyrektor skierowała w stronę rodziców, którzy wzorowo wychowali swoje dzieci i wspierali szkołę w jej działalności.

Uroczystość zakończyła się programem artystycznym, przygotowanym przez uczniów klasy drugiej.