Profilaktyka

 

Projekt: „W stronę dojrzałości”

 

logo projektu

 

 

 

opis projektu

 

 


 

Realizacja zadania z Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Szubin  w roku 2017

 

 

pobierz

 


Projekt  „Młodzi wolni od nałogów”

pobierz