Profilaktyka

 


 

Realizacja zadania z Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Szubin  w roku 2017

 

 

pobierz

 


Projekt  „Młodzi wolni od nałogów”

pobierz