„Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy”

Przez ostatnie tygodnie w naszej szkole realizowane były dwa moduły projektu: „Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy” – „…tylko nie pal” i „Mam haka na raka”.

Celem projektu jest propagowanie wiadomości o chorobach onkogennych oraz zdrowego stylu życia mającego uchronić nas przed zachorowaniem na raka. Uczniowie zapoznali się także z symptomami choroby oraz zasadami profilaktyki, głównie raka skóry, raka płuc i raka piersi.

Jest to program autorski realizowany od 7 lat w naszym liceum mający uzmysłowić młodym ludziom skutki zdrowotne, społeczne i materialne jako konsekwencję nałogu palenia papierosów.

Projekt finansowany jest przez GKRPA w Szubinie i wpisuje się w w Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Szubin w roku 2019.

L. Leciejewska