Stypendyści projektu „Humaniści na start”

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie Monika Lisiecka, Wiktoria Głuszek, Alan i Olaf Jagodzińscy otrzymali stypendium na rok szkolny 2021/2022 dla osób szczególnie uzdolnionych humanistycznie.
Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zapewnienie wysokiego standardu zindywidualizowanego nauczania, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów oraz poprawa możliwości rozwoju kształcenia w ramach dodatkowych kursów i zajęć.

Serdecznie gratulujemy!