Wizyta nauczycieli szkół partnerskich realizujących projekt programu Erasmus+ pt. „Teen Einsteins”

W dniach 1-3 lipca w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie odbyło się spotkanie robocze nauczycieli szkół partnerskich biorących udział w projekcie programu Erasmus+ pt. „Teen Einsteins”. Projekt dotyczy zastosowania wiedzy nauk przyrodniczych i matematycznych w  dziedzinach takich jak: kryminalistyka, kosmetologia, robotyka, gastronomia czy biotechnologia.  Szubińskie liceum gościło ośmioro nauczycieli z Włoch, Chorwacji, Bułgarii i Grecji.
Goście mieli okazję zwiedzić okoliczne miasta- Toruń, Bydgoszcz i Poznań oraz zapoznać się z kulturą polską. 

Podczas spotkania koordynatorki  projektu Magdalena Piekarska i Ewa Szczekot omawiały plan działań oraz rodzaj rezultatów, jakie ma przynieść realizacja projektu. Celem projektu jest wykonanie przez  uczniów doświadczeń  związanych z pięcioma wymienionymi  dziedzinami. Realizacja  potrwa dwa lata i zostanie udokumentowana na filmach.  Stworzone zostaną również profile zawodowe takie jak technik kryminalistyki, biotechnolog, kosmetolog, gastronomik czy inżynier robotyki. Projekt zatem nastawiony jest na zapoznanie uczniów z możliwościami jakie daje rynek pracy oraz wszechstronne przygotowanie uczniów do przyszłego życia zawodowego. Przede wszystkim ma zachęcić do nauki przedmiotów przyrodniczych i matematycznych poprzez praktyczne zajęcia. Projekt przyniesie również duże korzyści językowe, gdyż zapozna uczniów z językiem branżowym.

Nauczyciele wyznaczyli daty wyjazdu uczniów do krajów partnerskich. Pracę nad projektem rozpoczniemy w Polsce w listopadzie 2021roku. Tematem mobilności będzie oczywiście kryminalistyka. Na luty 2022 zaplanowany został wyjazd do Włoch (robotyka), w marcu 2022 do Grecji (kosmetologia) a w październiku 2022 do Chorwacji (gastronomia). Ostatni wyjazd przewidziany jest w kwietniu 2023 roku- wtedy to bułgarska szkoła poprowadzi warsztaty z biotechnologii.

Życzymy wielu wspaniałych doświadczeń oraz udanych podróży!

M. Piekarska