Wizyta w Zakładzie Karnym Bydgoszcz Fordon

BEZPIECZNE LICEUM

Wizyta w Zakładzie Karnym Bydgoszcz Fordon

 Realizują założenia projektu szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizowano 08.11.2017r. wyjazd młodzieży  klasy pierwszej  do zakładu karnego.Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie umożliwiła uczniom l Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie poznanie zasad odbywania kary oraz różnych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Było dla naszej młodzieży ostrzeżeniem przed zachowaniami niezgodnymi
z obowiązującymi normami życia społecznego i prawnego.

Wizyta ta pozwoliła uczniom klasy o profilu prawno-policyjnej zetknąć się osobiście ze służbą, z którą rzadko mają do czynienia
w codziennym życiu. To było ciekawe doświadczenie.