„Zapobiegajmy Pożarom”- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Uczennica klasy pierwszej Dominika Tokarczyk zajęła drugie miejsce w eliminacjach wojewódzkich dwudziestej pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” w grupie wiekowej piątej. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmowała między innymi  udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.

Dominice serdecznie gratulujemy!