Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się we wtorek 17 września 2019 r. o godzinie 17.00. Zapraszamy!

Dostęp rodziców do dziennika elektronicznego będzie możliwy od 1 października 2019r. w zakładce O SZKOLE.

Poniższe linki zawierają instrukcje logowania się rodziców do e – dziennika.

Instrukcja – pdf:

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

Film na yt: https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg