Życie ludzkie w moich rękach

6 czerwca 2019r. realizowaliśmy następne zadania z projektu „Życie ludzkie w moich rękach”. Projekt finansowany jest przez powiat nakielski w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych.
Głównym celem tych zajęć jest:
• Uświadomienie wagi udzielania pierwszej pomocy.
• Doskonalenie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, głównie w wypadkach komunikacyjnych. 
• Przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
• Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm, reguł i zasad postępowania.
• Propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w szkole i w środowisku lokalnym.
Główne działania to zajęcia dla licealistów z zakresu pierwszej pomocy, przeprowadzone przez nauczycielkę Lidię Leciejewską – koordynatora projektu oraz zaproszonych do projektu partnerów – specjalistów z dziedziny ratownictwa.
Dzisiejsze zajęcia poprowadziła pani Markowska– ratowniki medyczny. Kurs zakończony został egzaminem. Uczniowie otrzymali certyfikaty.

L. Leciejewska