ŻYCIE LUDZKIE W MOICH RĘKACH

17 kwietnia rozpoczęliśmy realizację zajęć pozalekcyjnych: „Życie ludzkie w moich rękach” dofinansowanych ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. W ramach współpracy z uczelnią wyższą studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu propagowali w naszym liceum wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Członkowie drużyny sanitarnej naszej szkoły wspomagali działania Pauli Tulińskiej i Filipa Homeji – absolwentów naszego liceum oraz Kamila Janasa w trakcie szkolenia dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szubinie. 
Studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu doskonalili umiejętności medyczne członków szkolnej drużyny sanitarnej liceum i diabetyków krzewiąc w ten sposób wiedzę w środowisku lokalnym w ramach zajęć z metodyki w ratownictwie medycznym. 
Paula, Kamil, Filip – dziękujemy. 

L. Leciejewska