,,Z Wyspiańskim w stronę sztuki”

16 maja odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące tworzenia witraży, realizowane w ramach projektu „Z Wyspiańskim w stronę sztuki”, finansowanego  przez Zarząd Powiatu Nakielskiego. Zajęcia poprowadziła pani Justyna Żywiecka, która przybliżyła uczniom specyfikę pracy witrażysty, opowiedziała też o typach szkła stosowanego w różnych technikach witrażowych. Pod jej kierunkiem uczestnicy warsztatów stworzyli własne dzieła inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego, patrona szkoły, którego witraże oglądać można w wielu miejscach Krakowa.

Kolejnym etapem realizowanego w szkole projektu było spotkanie z panem Danielem Głowackim, właścicielem pracowni kowalstwa artystycznego w Zamościu. 18 maja, w czasie wizyty w warsztacie kowalskim, uczniowie poznali  nie tylko narzędzia pracy artysty-kowala, ale mogli także samodzielnie zmierzyć się z tworzywem kowalskim i spróbować swoich sił w tej trudnej dziedzinie sztuki, która wymaga nie tylko zdolności plastycznych, ale także siły fizycznej.

 Dziękujemy panu Danielowi Głowackiemu za przeprowadzenie darmowych warsztatów.

A. Kobierowska