Dawid Rzeski

Absolwent roku 2003. Uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym. Jako uczeń liceum angażował się w działalność w Szkolnym Klubie Europejskim „Euroumbrella”. Podczas nauki w liceum zdobywał wybitne osiągnięcia w nauce, dzięki temu  w latach 2000-2003 był Stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2000-2002 był Młodzieżowym Starostą Powiatu Nakielskiego. Naukę kontynuował w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawa. Bronił się w Katedrze Prawa Administracyjnego z zakresu analizy dotyczącej ustroju samorządu terytorialnego. Następnym krokiem w jego edukacji było ukończenie studiów podyplomowych Służby Zagranicznej i Międzynarodowej.

W 2010 roku rozpoczął aplikację radcowską w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu radcowskiego złożył ślubowanie na radcę prawnego. W czasie studiów podjął swoją pierwszą pracę jako asystent Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i prowadził biuro senatorskie w Nakle nad Notecią i w Szubinie.

Jego kariera prężnie się rozwijała i w roku 2011 został powołany na kierownicze stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nakle nad Notecią. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Obecnie prowadzi swoją własną Kancelarię Radcy Prawnego Dawid Rzeski umiejscowioną w Szubinie i świadczy usługę prawną na terenie całego kraju.

Jego pasją jest działalność społeczna. W roku 2006 uzyskał mandat radnego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, a w roku 2014 mandat radnego Rady Miejskiej w Szubinie.

Moim marzeniem była praca w zawodzie prawnika. Dziś mogę realizować swoje pasje zawodowe i dzięki temu czuję się szczęśliwy. Receptą na osiągnięcie sukcesu jest upór i determinacja w dążeniu do obranego celu. Licealistom życzę konsekwencji w działaniu i spełniania marzeń osobistych, realizacji najśmielszych planów.

Poza pracą swój czas wolny spędza na wędrówkach górskich, kajakarstwie, jeździe na rowerze i turystyce.