Dotacja z PFRON dla naszego liceum

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Szubinie  jest jedną z placówek edukacyjnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która skorzystała ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poprawę dostępności.

Powiat Nakielski uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B „Likwidacja barier architektonicznych”   w kwocie  16652,94 zł. Całość inwestycji będzie kosztować 32029,20 zł. W ramach zadania została wykonana modernizacja podjazdu umożliwiającego w pełni dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.