Erasmus+Mobilność 2016

 


Erasmus + Mobilność- podsumowanie

 

Program : Erasmus + Mobilność


Podsumowanie projektu z 2016 r. pt. ” Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy”.
Po złożeniu przez koordynatora raportu końcowego na platformie MobilityTool w lipcu b.r., 27.08.2018r. Agencja Narodowa rozliczyła i zamknęła projekt.

 

Raport końcowy

 


Nasz projekt : Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy

 

erasmuspodsumowanie

 


Erasmus+

Nauczyciele szubińskiego Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowali się do odbycia międzynarodowych kursów językowo-metodycznych finansowanych  w ramach programu „Erasmus+ mobilność”.

Do konkursu stanęło blisko 700 szkół z całej Polski. Napisany przez nich projekt pt. „Nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy” został bardzo wysoko oceniony przez specjalistów i uzyskał 89 na 100 możliwych punktów. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 100 tyś. zł na jego realizację.W kursach językowo-metodycznych w Anglii, Austrii i na Malcie weźmie udział 9 nauczycieli. Będą oni mieli okazję nawiązać kontakty z pedagogami z całej Europy, wymienić doświadczenia, wzbogacić wiedzę metodyczną i umiejętności językowe. Doświadczenie zdobyte w czasie kursów pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, np. przez realizowanie projektów międzynarodowych na platformie E-twinning oraz metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-jezykowe) oraz  przyczyni się do rozwoju szkoły i  zwiększy jej wymiar europejski.

Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, tym razem w różnych krajach europejskich wiedzę zdobywać będą nasi uczniowie.

Aurelia Kasprzak


 
erasmusMobilnosc


PRELEKCJA O PROJEKTACH ERASMUS REALIZOWANYCH W WYSPIAŃSKIM W SZUBINIE

 

W sobotę 18 listopada nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego
w Szubinie p. Magdalena Piekarska, Aurelia Kasprzak i Ewelina Kapsa wygłosiły dwie prelekcje w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  Prelekcje dotyczyły w szczególności dwóch projektów Erasmus realizowanych w szkole: „Nowoczesna szkoła wyzwaniem dla współczesnej Europy” (koordynator  A. Kasprzak)
oraz „Flipped classroom – o rewolucyjnej metodzie we współczesnej szkole” (koordynator
M. Piekarska)

Wykłady zostały wygłoszone podczas Forum Praktyków na temat „Motywowanie uczniów
do rozwijania kompetencji językowych”.

 


Nowoczesna szkoła wyzwaniem współczesnej Europy

 

Erasmus+mobilność