Harmonogram


Harmonogram matury 2021 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku