Klasa biologiczno-medyczna

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w drużynie sanitarnej działającej w szkole.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Nauczane języki

Język angielski , język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

Uczniowie tej klasy realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologię, chemię i matematykę.

Przedmioty dodatkowe

Warsztaty z kosmetologii

Przedmioty uzupełniające

Ratownictwo medyczne

Co po ukończeniu tej klasy?

Absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą studiować na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia i inne.

 UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony lub zostanie połączony z innym.