Klasa prawno-policyjna

KLASA PRAWNO – POLICYJNA 2024/2025

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji. Grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.

Uczniowie poznają mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości, zasady obsługi i opieki prawnej.

Klasa prawno-policyjna to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi, ponieważ ten profil  nastawiony jest na edukację polonistyczną i historyczną.

Nauczane języki
Język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
Uczniowie tej klasy realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski i historię.

Przedmioty uzupełniające
Edukacja policyjna, samoobrona i techniki interwencji

Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy będą mieli możliwości kształcenia na kierunkach: prawo, administracja, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia oraz kierunki policyjne i pożarnicze.

UWAGA!
W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony lub zostanie połączony z innym. Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.