Komunikaty CKE i OKE


Dostosowania na maturze – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021


Informatyka na maturze – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021


Przybory na maturze – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku