Magdalena Cierzniewska (z d. Licznierska)

Absolwentka roku 2006. Była aktorką Teatru Meandry, grała m.in. w takich sztukach, jak: „Na krawędzi” czy „Biuro podróży”. W trakcie nauki w liceum Magda uczęszczała również w latach 2003-2007 do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, wydział wokalny II st., klasa śpiewu solowego mgr Urszuli Walaszczyk.

Po zdanym egzaminie dojrzałości kontynuowała naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Instytut Edukacji Muzycznej, studia licencjackie, specjalność: muzyka estradowa – śpiew klasa dr Joanny Żółkoś–Zagdańskiej.

Później kształciła się na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Katedra Hudobnej Výchovy, śpiew – klasa prof. Marii Tomanovej i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Instytucie Edukacji Muzycznej, gdzie uzyskała tytuł magistra animacji kultury. W tym czasie uzyskiwała stypendia naukowe, m. in. stypendium zagraniczne Erasmus czy stypendium Rektora. Podczas swojej nauki cały czas współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy jako solistka województwa kujawsko – pomorskiego oraz z wieloma zespołami muzycznymi zdobywając doświadczenie muzyczne oraz sceniczne (Chór Mladost Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Chór Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy, Zespół wokalny Instytutu Edukacji Muzycznej UKW, Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej,  Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zespół Wokalny Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy).