Oferta edukacyjna

Link do zapisania się do szkoły:      https://naklonadnotecia.edu.com.pl/Oferta edukacyjna na rok szkolny  2024/2025


KLASA OGÓLNA

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki. Przedmiotem dodatkowym jest kreatywny eTwinning.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry.
Uczniowie mają  możliwość pracy w Klubie Wolontariusza, drużynie sanitarnej czy  kole robotycznym.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów mogą ćwiczyć na zajęciach z kreatywnego eTwinningu oraz w klubie szachowo – warcabowym.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.


KLASA PRAWNO – POLICYJNA

Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Zajęcia dodatkowe w tej klasie to edukacja prawno-policyjna, prowadzona przez funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią i prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to samoobrona i techniki interwencji. Grupa prawno-policyjna przejdzie także szkolenie strzeleckie.

Absolwenci tej klasy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do pracy w Policji oraz do szkół policyjnych.


KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Dodatkowo, chętni uczniowie mogą pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w szkolnej Drużynie Sanitarnej.

Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych.


KLASA TURYSTYCZNA

Klasa dla uczniów, którzy chcą doskonalić umiejętności językowe, zapoznać się z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych, brać udział w międzynarodowych projektach, w ciekawych wycieczkach i wyprawach krajoznawczych. Przedmiotem dodatkowym jest logistyka w turystyce.

Uczniowie tej klasy rozwijają umiejętność logicznego myślenia i twórczego działania podczas planowania i organizowania wycieczek oraz gier ulicznych.

Uczniowie mogą wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności, poznawać Europę i realizować projekty wspólnie z rówieśnikami z innych krajów.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Absolwenci tej klasy mają możliwości kształcenia na kierunkach związanych z turystyką: Gastronomia i hotelarstwo, Gospodarka turystyczna,  Krajoznawstwo i turystyka historyczna, Turystyka i rekreacja, Taniec, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, turystyka i wypoczynek, Turystyka przygodowa,  Sport.


Ósmoklasisto…

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych, w trakcie których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W szkole działają m.in.: Teatr Meandry, klub wolontariusza, drużyna sanitarna, koło szachowo- warcabowe, odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętności sportowe.

Teatr Meandry
Jeżeli jesteś kreatywny, nie boisz się występów publicznych, a może wręcz przeciwnie, chcesz przełamać strach przed sceną, to miejsce dla ciebie. Teatr przygotowuje spektakle, oferuje warsztaty teatralne z profesjonalistami, wyjazdy na spektakle do teatrów w Warszawie i Bydgoszczy.

Drużyna sanitarna
To miejsce dla tych uczniów, którzy przyszłość wiążą z kierunkami medycznymi. Tutaj nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy, będziesz mógł wziąć udział w konkursach, warsztatach i szkoleniach z zawodowymi ratownikami.

Koło szachowo-warcabowe
W prężnie działającym kole nauczysz się zasad i strategii gry w szachy i warcaby oraz sprawdzisz się w licznych turniejach i konkursach, również na arenie międzynarodowej.

Zajęcia sportowe
Miłośnikom sportu oferujemy zajęcia sportowe z wielu dyscyplin, nowoczesną i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz przygotowania do zawodów i turniejów.

Klub wolontariusza
Jest to świetne miejsce dla tych, którzy chcą pomagać, są otwarci i empatyczni. Nasi wolontariusze biorą udział w licznych akcjach charytatywnych.

Warsztaty kreatywności

Na zajęciach uczniowie przygotowują się do olimpiady kreatywności, uczą się kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także poznają rozmaite techniki uczenia się i zapamiętywania.

Uczniowie szubińskiego liceum wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i Euroweek – kilkudniowe warsztatu w języku angielskim, regularnie korzystają na lekcjach z iPadów, uczą się programowania i robotyki, a w ramach dnia przedsiębiorczości odbywają jednodniowe praktyki w wybranych przedsiębiorstwach.

Dołącz do nas, zostań uczniem naszego liceum, a pomożemy Ci odkryć morze Twoich możliwości!


ERASMUS +  i  eTwinning

Nasza szkoła słynie już z projektów i wymian międzynarodowych.

Od wielu lat uczestniczymy w europejskich projektach Erasmus +. Od 2016 roku szkoła zrealizowała 11 projektów unijnych, a fundusze pozyskane z projektów pozwoliły na wprowadzenie do nauczania najnowszych technologii (między innymi ipadów z których korzystamy na lekcjach) oraz sfinansowały wyjazdy naszych uczniów do wielu krajów Unii Europejskiej.

Odwiedziliśmy Portugalię, Bułgarię, Francję, Włochy, Niemcy, Turcję, Hiszpanię, Chorwację, Sycylię, Łotwę, Islandię i Węgry.

Obecnie realizujemy mobilności uczniów do krajów europejskich w ramach Akredytacji programu Erasmus+ na lata 2021-2027, co oznacza, że ma zapewnione coroczne finansowanie projektów.

Od wielu lat szkoła realizuje również projekty programu eTwinning, czyli projekty międzynarodowe online. Realizując projekty uczniowie wykorzystują swoje umiejętności językowe w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie wykorzystują znajomość różnorodnego oprogramowania, ale także obsługi aparatu fotograficznego i kamery. Wszystkie działania projektowe nastawione są na ścisłą współpracę, dzięki czemu młodzież rozwija również kompetencje społeczne, uczy się otwartości na różnorodność, rozwija kreatywność podczas szukania nowych rozwiązań.

Wyjazdy są całkowicie bezpłatne i finansowane z budżetu UE.
W tym roku szkolnym 21 uczniów skorzysta z takich wyjazdów.