Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZUBINIE

KCYŃSKA 1, 89-200 SZUBIN


Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2023/2024 następujące stawki roczne:

po120 zł  – jedno dziecko w szkole

po 80 zł – w przypadku dwójki dzieci

po 60 zł- w przypadku trójki dzieci

Wpłaty można dokonać w szkolnej księgowości lub wpłacić na konto Rady Rodziców.


BANK SPÓŁDZIELCZY  SZUBIN

Numer rachunku bankowego 08 8164 0001 0000 3492 2000 0001


Regulamin Rady Rodziców

pobierz