Święto Niepodległości

Dzisiaj uczciliśmy w naszej szkole kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”, czyli odśpiewaliśmy nasz hymn państwowy a potem uczniowie przypomnieli sobie, za sprawą nauczyciela historii, pana P. Szybowicza, drogę Polski do niepodległości, która formalnie rozpoczęła się w 1916 roku. 5 listopada tego roku  władze niemieckie i austro-węgierskie ogłosiły utworzenie KRÓLESTWA POLSKIEGO. 14 stycznia 1917 roku rozpoczęła działalność TYMCZASOWA RADA STANU W KRÓLESTWIE POLSKIM, a 27 października 1917 roku RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO. 7 października 1918 roku RADA REGENCYJNA ogłosiła niepodległość Polski. 11 listopada 1918 roku RADA REGENCYJNA przekazała zwierzchnią władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu oraz ustanowiła go naczelnym dowódcą wojsk polskich. Wielkopolska weszła w skład II RZECZYPOSPOLITEJ w wyniku POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, które rozpoczęło się po 26 grudnia 1918 roku, po przybyciu do Poznania IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO.

Ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku 11 listopada ustanowiono świętem państwowym. 

Oficjalnie upamiętnia się odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918), choć nie należy zapominać o istnieniu w tym czasie KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO czy KRÓLESTWA POLSKIEGO. OJCAMI NIEPODLEGŁOŚCI określa się osoby, które miały znaczący wpływ na odzyskanie przez nią suwerenności. Zaliczamy do nich: Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa. WIELKOPOLSKA weszła w skład II RZECZYPOSPOLITEJ w wyniku POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, które rozpoczęło się po przybyciu do Poznania IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 26 GRUDNIA 1918 roku.