Pracownicy obsługi


Dorota Stachowiak

sekretarka


Marzena Rajmann

księgowa


Michał Kotyński

woźny


Małgorzata Krawczak

pracownik obsługi


Lilianna Szudy

pracownik obsługi


Agnieszka Słowińska

pracownik obsługi