Amelia Lupa stypendystką projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”

Uczennica klasy pierwszej, Amelia Lupa otrzymała stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”. Warunkiem uzyskania stypendium były wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy (tytuł finalisty lub laureata) w określonych regulaminem konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendyści zobowiązani są do realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego.  Amelia wybrała rozwijanie kompetencji z języka angielskiego. Wspólnie ze swoim opiekunem dydaktycznym zaplanowała zadania mające na celu poszerzanie wiedzy językowej z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, a także udział w projektach międzynarodowych i konkursach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Klawińska