Drużyna sanitarna


 
 

Drużyna sanitarna powstała w 2008 roku z inicjatywy Beaty Łukaszewskiej, nauczycielki historii i edukacji dla bezpieczeństwa. Głównym celem drużyny jest nauka ratowania ludzkiego życia i propagowanie tej wiedzy wśród uczniów nie tylko szubińskich szkół.

Jeden z pierwszych przygotowanych przez drużynę pokazów odbył się już w czasie ferii zimowych 2009 roku w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Szubinie. Przygotowali go Ewa Błaszkiewicz, Julita Jancy, Mateusz Kowalski, Rafał Grzelak i Adrian Słomski. Pokazali oni zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania w sytuacji utraty przytomności.

Podobny pokaz odbył się też w lutym 2012 roku, tyle, że skład drużyny był już inny, bo stanowili go: Krzysztof Tomczak, Maria Wojtasik, Martyna Mielcarek, Agata Drogowska, Jessica Lamparska, Kasia Erlich, Daria Grocholska, Natalia Trudnowska i Aleksandra Walkowiak.

Członkowie drużyny brali udział w festynach profilaktycznych i rodzinnych, np. w Królikowie czy Szubinie, w czasie których propagowali przede wszystkim umiejętność resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie tylko wśród uczniów, ale i ich rodziców.

W grudniu 2012 roku drużyna przeszkolona została w zakresie obrony cywilnej, szczególnie postępowania w czasie klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń terroryzmem.

Wiosną 2014 roku drużyna przygotowała Mistrzostwa Małych Drużyn Sanitarnych, czyli zawody pierwszej pomocy, do których zaprosiła zespoły działające w szkołach powiatu nakielskiego.

W 2014 roku włączyła się po raz pierwszy w Dzień dla Życia, w czasie którego zorganizowała publiczny pokaz udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Szubina.

W tym też roku członkowie drużyny zostali zaproszeni przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na warsztaty, w czasie których mogli doskonalić swoje umiejętności.

Drużyna brała także udział (rok 2016) w ćwiczeniach ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

W listopadzie 2015 roku uczniowie działający w szkolnej drużynie sanitarnej wykorzystali swoje umiejętności w praktyce – jako pierwsi udzielali pomocy pieszemu potrąconemu przez samochód w pobliżu naszej szkoły. W tej trudnej sytuacji sprawdzili się: Oliwia Piechowiak, Filip Homeja, Olgierd Rostowski i Kacper Olszak. Propagowanie idei pomocy osobom poszkodowanym przyniosło zatem wymierne rezultaty.

Szczególny odzew idea ta znajduje wśród najmłodszych – uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków, których szkolna drużyna sanitarna chętnie szkoli i często zaprasza do współpracy.

Członkowie drużyny

rok szkolny 2009/2010

Ewa Błaszczyk, Mateusz Kowalski, Julita Jancy

rok szkolny 2010/2011

Maciej Kaszuba, Karolina Umińska, Adrian Słomski, Rafał Grzelak

rok szkolny 2011/2012

Katarzyna Erlich, Krzysztof Tomczyk, Karol Zdralek

rok szkolny 2012/2013

Agata Komasa, Jesika Lamparska, Angelika Rutkowska, Aleksandra Walkowiak, Daria

Grocholska, Wojciech Hinz, Katarzyna Czechowska

rok szkolny 2013/2014

Maria Wojtasik, Martyna Mielcarek, Lidia Suplicka, Beata Błochowiak

rok szkolny 2014/2015

Sandra Stranz, Oliwia Kalaczyńska, Weronika Nitka, Filip Półtorak, Kamil Smoliński, Mateusz

Smoliński, Julia Wiercioch

rok szkolny 2015/2016

Filip Homeja, Natalia Januszewska, Dominika Lewandowska, Alicja Marchlewska,

Aleksandara Pardua, Weronika Rutkiewicz, Magdalena Szymczak, Aneta Umińska,

Dominika Górecka, Paula Tulińska

rok szkolny 2016/2017

Oliwia Piechowiak, Weronika Makowiecka, Sylwia Komasa, Mateusz Olszowy