Komunikaty

 Strzelnica interaktywna

W wyniku rozpatrzenia zapytania ofertowego na dostawę i montaż fabrycznie nowej strzelnicy interaktywnej-wersja laserowa w I  Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego  w Szubinie wykonanie zadania  powierza się firmie:

Mulimedialna Rekreacja Helena Szarek ul. Kmicica 6/1 02-728 Warszawa

na kwotę brutto 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)


Zakończenie roku szkolnego

Msza święta 21.06.2018r. o godz. 18 w kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Zakończenie w auli szkolnej 22. 06. 2018r. o godz. 10.00

 


Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 

otwórz

 


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna    23 – 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe    12 – 25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna    29 marca – 3 kwietna 2018r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych    27 kwietnia 2018r.

Egzaminy maturalne    od 4 maja 2018r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    22 czerwca 2018r.

 

 


Informator studniówkowy


 

Wychowanie do życia w rodzinie

Prosimy o zapoznanie się z tematyką i terminarzem zajęć dla klasy pierwszej i drugiej.

Tematy zajęć

pobierz

 

Terminarz zajęć

pobierz