Komunikaty

Zarządzenie 6-2021


Zarządzenie 5-2021


Zarządzenie 4-2021


Zarządzenie 2-2021


zarządzenie18-2020


Terminy konsultacji dla uczniów


procedura-covid19


Zarządzenie14-2020


Program aktywna tablica


Nowoczesne łącze światłowodowe

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, firma NEXERA zbudowała do naszej placówki nowoczesne łącze światłowodowe, które zostało sfinansowane z funduszy unijnych.


 Strzelnica interaktywna

W wyniku rozpatrzenia zapytania ofertowego na dostawę i montaż fabrycznie nowej strzelnicy interaktywnej – wersja laserowa w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego  w Szubinie wykonanie zadania  powierza się firmie:

Mulimedialna Rekreacja Helena Szarek ul. Kmicica 6/1 02-728 Warszawa

na kwotę brutto 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)


Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

otwórz