Komunikaty

Wywiadówka semestralna odbędzie się 9 stycznia 2019r. o godzinie 16.30


Wywiadówka

15 listopada 2018r. odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów liceum:

klasa 1a sala nr 19, godz.16.00

klasa 2a sala nr 17, godz.16.30

klasa 3a sala nr 12, godz. 16.30


 Strzelnica interaktywna

W wyniku rozpatrzenia zapytania ofertowego na dostawę i montaż fabrycznie nowej strzelnicy interaktywnej-wersja laserowa w I  Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego  w Szubinie wykonanie zadania  powierza się firmie:

Mulimedialna Rekreacja Helena Szarek ul. Kmicica 6/1 02-728 Warszawa

na kwotę brutto 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)


 

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 

otwórz

 


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna    22 grudnia 2018r. – 1 stycznia 2019r.

Ferie zimowe    14 – 27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna    18 – 23  kwietna 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych    26 kwietnia 2019r.

Egzaminy maturalne    od 6 maja 2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych    21 czerwca 2019r.

 

 


Informator studniówkowy


 

Wychowanie do życia w rodzinie

Prosimy o zapoznanie się z tematyką  zajęć dla klasy pierwszej i drugiej.

Tematy zajęć

pobierz