Pierwsza pomoc

Zakończenie projektów

8 grudnia w Kruszwicy zakończyliśmy dwa projekty: „Zawsze bądź szlachetny, do pomocy gotowy” – rzecz o pierwszej pomocy oraz Pierwsza pomoc możesz na mnie liczyć. Oba współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

Prace nad projektami zakończyliśmy z przytupem na przystani Nadgoplańskiego WOPR. Był pokaz sprzętu do ratownictwa wodnego, zasady zachowania nad wodą w lecie i zimą. Ratownicy zaprezentowali młodzieży aplikację RATUNEK i zasady działania numeru ratunkowego nad wodą 601100100.

Na koniec był grill i kiełbaski co w pięknych okolicznościach przyrody Jeziora Gopło było dodatkowym atutem. Pierwszy z projektów realizowany przez nasze Liceum „Zawsze bądź szlachetny, do pomocy gotowy” – rzecz o pierwszej pomocy obejmował zakup sprzętu i koszulek dla Drużyny Sanitarnej oraz zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Punktem kulminacyjnym tego zadania była Zielona Szkoła, czyli wyjazd doskonalący pozyskaną wiedzę.

Drugi z projektów „Pierwsza pomoc możesz na mnie liczyć” to zadanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie dla młodzieży naszego Liceum. Głównym zadaniem było przygotowanie młodzieży do propagowania idei pierwszej pomocy w środowisku lokalnym i poza nim. Zadaniem głównym był kurs podstawowy pierwszej pomocy zorganizowany przez PCK w Bydgoszczy.

Za możliwość rozwijania umiejętności udzielania pierwszej pomocy społeczność naszego Liceum dziękuje Starostwu Powiatowemu w Nakle nad Notecią, Stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum w Szubinie, pani Adriannie Czajkowskiej i Kujawsko -Pomorskiemu Zarządowi PCK, panu Markowi Dąbrowskiemu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, panu Maciejowi Banachowskiemu i ratownikom Nadgoplańskiego WOPR, Filipowi Homei i Akademickiemu Stowarzyszeniu Ratownictwa i Medycyny Katastrof w Poznaniu. Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do umożliwienia młodzieży podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Dziękuję, koordynator obu zadań Beata Łukaszewska

 


„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy”       – rzecz o pierwszej pomocy

 

„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy”

Wolfgang Goethe

 

Umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą okazać się przydatne każdemu – doświadczenie uczy, że wypadki czy nagłe choroby zdarzają się na każdym kroku.

Umiejętność prostych zabiegów ratujących życie, poprawia rokowania poszkodowanego na powrót do pełnego zdrowia w krótkim czasie. Jednocześnie działania w pierwszych minutach od wystąpienia zdarzenia są istotnym elementem dla zdrowia i życia poszkodowanego. Kluczowym elementem łańcucha przeżycia jest właśnie świadek zdarzenia. To on jako pierwsza osoba na miejscu zdarzenia uruchamia całą kaskadę działań ratowniczych, jednocześnie stanowiąc pierwsze trzy elementy łańcucha przeżycia. Właśnie dlatego tak ważne jest aby zdobywana wiedza  była systematycznie powtarzana (utrwalana) i w miarę możliwości rozszerzana.

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie i swoimi działaniami obejmie  społeczność uczniowską oraz ich rodziny. Pragniemy dotrzeć także do młodzieży gimnazjalnej, co przyczyni się do promocji Liceum i działań promowanych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Przeprowadzając pokazy i ucząc podstawowych zasad pierwszej pomocy młodzież docierać będziemy do ich rodzin co przyniesie korzystny efekt nie tylko dla młodzieży Liceum ale także dla środowiska lokalnego.

 


 

PIERWSZA POMOC –MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ

(Napisany przez Stowarzyszenie)

 

 

Umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą okazać się przydatne każdemu – doświadczenie uczy, że wypadki czy nagłe choroby zdarzają się na każdym kroku. Mogą więc zdarzyć się także nam samym, naszej rodzinie, naszym podopiecznym czy współpracownikom. Dodatkowo, rozwój cywilizacyjny – w tym m.in. wzrost liczby samochodów na drogach – potęguje niebezpieczeństwo i wymusza na nas nie tylko prawny, ale i moralny obowiązek zaznajomienia się z zasadami udzielania pomocy.

Umiejętność prostych zabiegów ratujących życie, zanim przyjadą na miejsce zdarzenia służby ratownicze, poprawia rokowania poszkodowanego na powrót do pełnego zdrowia w krótkim czasie. Jednocześnie działania w pierwszych minutach od wystąpienia zdarzenia są istotnym elementem dla zdrowia i życia poszkodowanego. Kluczowym elementem łańcucha przeżycia jest właśnie świadek zdarzenia. To on jako pierwsza osoba na miejscu zdarzenia uruchamia całą kaskadę działań ratowniczych, jednocześnie stanowiąc pierwsze trzy elementy łańcucha przeżycia.

Właśnie dlatego tak ważne jest aby zdobywana wiedza była systematycznie powtarzana (utrwalana) i w miarę możliwości rozszerzana.

Zadanie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Szubinie i swoimi działaniami obejmie całą społeczność uczniowską oraz ich rodziny. Przeprowadzając pokazy i ucząc podstawowych zasad pierwszej pomocy dzieci młodsze docierać będziemy do ich rodzin co przyniesie korzystny efekt nie tylko dla młodzieży Liceum ale także dla środowiska lokalnego.

Przeszkolenie młodzieży z zakresu pierwszej pomocy pozwoli w pełni wykorzystać potencjał uczniów oraz podwyższy bezpieczeństwo mieszkańców środowiska lokalnego w Gminie Szubin. Zakup defibrylatora pozwoli w sposób efektywny prowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Sprzęt ten będzie mieć znaczący wpływ na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy. Ciekawa forma szkoleń pozwoli na rozwijanie zainteresowań uczniów i będzie kształtowała pozytywne postawy oraz zapobiegała demoralizacji w czasie wolnym.

Jednocześnie pozwoli upowszechniać konieczność zdobywania umiejętności z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców Gminy Szubin.