Ubezpieczenie

Według prawa jak i komunikatów KNF i Ministerstwa Edukacji i Nauki, nie ma przymusu ubezpieczania dziecka w szkole. Ochrona dziecka w ramach ogólnej szkolnej polisy jest dobrowolnym wyborem rodzica. Zarówno nauczyciele jak i kierownictwo placówek edukacyjnych nie może w żaden sposób zmuszać lub wywierać wpływu.

Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne i pozostaje w gestii rodzica/opiekuna prawnego.