Klub Wolontariusza


 

Ważnym osiągnięciem pracy wychowawczej, a zarazem poszerzeniem działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, było utworzenie w marcu 2003 roku Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Inicjatorkami jego powstania były Elżbieta Kłosowska-Hilscher (pedagog szkolny) i Ewa Mieczkowska-Szczekot (nauczycielka matematyki). Przez kilkanaście lat swojej działalności klub zrzeszał łącznie 95 wolontariuszy.

Celem Klubu Wolontariusza jest niesienie przez licealistów bezinteresownej pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.

Klub współpracował z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Bydgoszczy oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle nad Notecią. Efektem tej współpracy było przygotowanie wspólnych przedsięwzięć dla podopiecznych oraz organizacja szkoleń dla wolontariuszy.

Wolontariusze opiekowali się przede wszystkim dziećmi niepełnosprawnymi w ich domach oraz pomagali im w nauce i towarzyszyli w czasie wolnym.

Klub wielokrotnie brał udział w ogólnopolskich akcjach pomocy społecznej, organizowanych i realizowanej za pośrednictwem Internetu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Za tę działalność nasze liceum otrzymało Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie.

W maju 2004 roku Klub wziął udział w konkursie grantowym Fundacji Stefana Batorego „Kolorowa Akademia”. Projekt okazał się innowacyjny i Klub otrzymał grant na realizację projektu „Przyjazna dłoń”. Był on realizowany do czerwca 2006 roku.

Zrealizowano również pomysł utworzenia biblioteczki Akcji Katolickiej działającej przy parafii Świętego Andrzeja Boboli w Szubinie oraz koleżeńskiej pomocy udzielanej przez wolontariuszy rówieśnikom w szkole.

Obecnie członkowie Klubu współpracują z Przedszkolem Samorządowym nr 2 Szubinie. W ramach tej współpracy pomagają w opiece nad dziećmi w wieku od 3 do 5 lat. Towarzyszą dzieciom w zabawie, nauce, czytaniu bajek i rysowaniu. Uczestniczą w organizacji przedsięwzięć takich jak: Mikołaj w przedszkolu, dzień sportu dla przedszkolaków czy festyny rodzinne.


Regulamin Klubu Wolontariusza

 

otwórz