klasa biologiczno-medyczna

 

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych. Dodatkowo, chętni uczniowie będą mogli pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w Drużynie Sanitarnej działającej w szkole.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych czy   sportowych.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski , język niemiecki

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Od drugiej klasy uczniowie wybierają przedmioty, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym, a jeden z nich mają obowiązek zdawać na maturze.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Ratownictwo medyczne

CO PO UKOŃCZENIU TEJ KLASY?

Absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą studiować na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia i inne.

 UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.