Klasa biologiczno-medyczna

KLASA BIOLOGICZNO – MEDYCZNA 2024/2025

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii. Dodatkowy przedmiot realizowany w tej klasie to ratownictwo medyczne, które uwzględniane jest w procesie rekrutacyjnym na kierunki medyczne oraz do szkół pożarniczych i policyjnych.

Chętni uczniowie mogą pogłębiać wiedzę medyczną na zajęciach w szkolnej drużynie sanitarnej.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Nauczane języki
Język angielski , język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
Uczniowie tej klasy realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologię i chemię.

Przedmiot uzupełniający
Ratownictwo medyczne

Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy z powodzeniem mogą studiować na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ratownictwo medyczne, psychologia i inne.

 UWAGA!
W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony lub zostanie połączony z innym. Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.