Klasa ogólna

KLASA OGÓLNA 2024/2025

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach. Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w teatrze Meandry, udziału w zajęciach koła robotycznego.

Uczniowie mają również możliwość pracy w Klubie Wolontariusza czy drużynie sanitarnej.
Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów mogą ćwiczyć na zajęciach z kreatywności oraz w klubie szachowo – warcabowym.

Profil ten daje również możliwość rozwijania dodatkowych zainteresowań językowych i sportowych.

Nauczane języki
Język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone
Uczniowie tej klasy realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski i geografię.

Przedmiot uzupełniający
Kreatywny eTwinning

Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy będą mieli możliwości kształcenia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, przyrodniczych, humanistycznych: politologia, stosunki międzynarodowe, filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika wczesnoszkolna , socjologia, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja.

UWAGA!
W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony lub zostanie połączony z innym. Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.