klasa ogólna

KLASA OGÓLNA

Klasa dla uczniów o jeszcze niesprecyzowanych zainteresowaniach.
Daje możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w ramach programu „Wyższa klasa”.

Zajęcia te obejmują matematykę, język angielski, język niemiecki, biologię lub chemię.

Dla chętnych uczniów szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry, koło robotyczne lub zajęcia Business English.

NAUCZANE JĘZYKI

Język angielski, język niemiecki

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Od drugiej klasy uczniowie wybierają od dwóch do czterech przedmiotów, które będą realizowali w zakresie rozszerzonym, a jeden z nich mają obowiązek zdawać na maturze.

UWAGA!

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, oddział może nie zostać utworzony, lub zostanie połączony z innym.