Klub Przedsiębiorczości


 

Poszerzeniem działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie było utworzenie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Klub działa od października 2007 roku i został zorganizowany przez Arletę Marchlewską i Aurelię Kasprzak.

Temat praw konsumenckich wydał się na tyle ważny i ciekawy, że nauczycielki postanowiły zainteresować nim uczniów.

Taka forma działalności daje możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach. Klub zrzesza około piętnastu uczniów.

W ciągu kilku lat pracy, w ramach działalności klubu zrealizowano kilka ważnych projektów:

 • cykl pogadanek na temat praw konsumenta, które prowadzili starsi koledzy dla uczniów klas pierwszych i drugich
 • spotkania z pracownikami banku poświęcone problematyce oszczędzania,
 • wycieczki do zakładów pracy – preorientacja zawodowa (uczniowie odwiedzili oczyszczalnię ścieków, straż pożarną, prokuraturę, policję),
 • udział uczniów w nowoczesnym projekcie edukacyjnym „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”
 • jarmark bożonarodzeniowy
 • mini-przedsiębiorstwa zakładane przez uczniów – można zlecić hafty na ręcznikach czy koszulkach lub zamówić kartki okolicznościowe
 • Dzień Przedsiębiorczości
 • akcje na rzecz pomocy społecznej

Dzień Przedsiębiorczości jest organizowany w Polsce przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Celem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy oraz umożliwienie młodzieży świadomego zaplanowania drogi zawodowej. W naszej szkole Dzień Przedsiębiorczości odbywa się corocznie na przełomie marca i kwietnia od 2009r. Uczniowie uczestniczący w przedsięwzięciu odbywają jednodniowe praktyki w wybranych zakładach pracy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Włączenie się w Dzień Przedsiębiorczości pozwala uczniom na poznanie specyfiki wybranego przez nich zawodu, dało szansę znalezienia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową. Młodzi ludzie mogą przekonać się, jak duże znaczenie mają relacje interpersonalne dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy. Ważna jest także możliwość zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W zmieniającej się rzeczywistości i uderzającego zobojętnienia na potrzeby drugiego człowieka, klub zajmuje się organizowaniem w szkole różnorakich zbiórek na cele charytatywne. Do tych akcji włącza się również grono pedagogiczne. Corocznie w październiku – miesiącu oszczędzania – uczniowie odkładają drobne kwoty: 10-, 20- i 50-ciogroszówki, które przekazują na wsparcie działającej w Szubinie Stołówki Św. Faustyny. Dla wielu ubogich z miasta spożywane tam obiady są jedynym pełnowartościowym posiłkiem w ciągu dnia. Drobne datki naszych uczniów wydawać się mogą niewielką kwotą, ale stołówka utrzymuje się jedynie z ofiarności darczyńców.

Na terenie szkoły członkowie klubu zorganizowali również inne duże akcje dla potrzebujących, np. przed świętami Bożego Narodzenia była zbiórka odzieży dziecięcej i zabawek dla podopiecznych Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie, w następnym roku zbiórka odzieży dla bezdomnych z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczkowie, następnie – przeprowadzono zbiórkę zabawek i książek celem doposażenia Przedszkola nr 2 w Szubinie.

Członków klubu łączy też wspólne spędzanie czasu wolnego – na zakończenie roku szkolnego wybraliśmy się na rajd rowerowy do Pińska połączony z grillowaniem.


Dzień przedsiębiorczości 2016

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie Dzień przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Odwiedzili kilka firm w naszej okolicy m.in. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, BUXUS Patryk Dastych –w Szubinie, Przedszkole Niepubliczne IGUŚ w Zamościu, HANDEL-USŁUGI Leszek Bethke- w Sępólnie Krajeńskim, PAŁUKI E.M. Głuszczyńscy –w Malicach, MAWIS Sp. z o.o. –w Szubinie Wsi.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Kasia kl.Ia : W Dniu przedsiębiorczości miałam okazję obserwować pracę w przedszkolu. Zauważyłam, że nie jest to łatwa praca, lecz bardzo wdzięczna, widzi się efekty swojej ciężkiej pracy. Pomagałam nauczycielkom w opiece nad dziećmi, dowiedziałam się jakie studia muszę ukończyć, jakie kwalifikacje są wymagane”.

Izabela kl. Ia: Podczas praktyki w szpitalu dowiedziałam się o wielu aspektach pracy pielęgniarki np. o sposobie wypełniania dokumentacji medycznej czy procedurach postępowania podczas przyjmowania pacjenta do szpitala. Dowiedziałam się również jakie wykształcenie wymagane jest do tej pracy oraz jakie są możliwości zatrudnienia. Jest to fantastyczne doświadczenie, które pozwala zapoznać się z pracą pielęgniarki, o której wykonywaniu zawsze myślałam.


Dzień Przedsiębiorczości 2017

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie Dzień przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

 

   JAK DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WPŁYNĄŁ NA MOJE DECYZJE ZAWODOWE


logo projektu Lekcje z ZUS

Uczniowie naszego liceum biorą udział w ogólnopolskim  projekcie dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS”. Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Kolejnym etapem poszerzania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych jest udział w

Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”edycja 2017/2018.

W roku szkolnym 2016/17 trzy uczennice naszej szkoły przeszły do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Toruniu.

Gratulujemy Malwinie Wiśniewskiej, Michalinie Kotyńskiej i Julii Marchlewskiej.

 

 

 

 


Dzień Przedsiębiorczości 2018

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jednodniowych praktykach zawodowych w wybranych zakładach pracy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. Organizatorem akcji jest  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Celem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy oraz umożliwienie młodzieży świadomego zaplanowania drogi zawodowej.