Dokumenty szkoły


WDŻ – program

WDŻ. program nauczania klasa I LO po 8 klasie

program-nauczania-dla-2-klasy-liceum-ogolnoksztalcacego

program-nauczania-dla-3-klasy-liceum-ogolnoksztalcacego


  Statut I L O im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

statut nowelizacja 09.2023


Wytyczne covid-19 wrzesień_2021pobierz

Procedura COVID-19wrzesień 2020 pobierz


Nauczanie zdalne

Zarządzenie 6-2021

Zarządzenie 5-2021

Zarządzenie 4-2021

Zarządzenie 2-2021

Zarządzenie18-2020

Terminy- konsultacje dla uczniów

Zarządzenie14-2020


WNIOSEK  O  ZAPEWNIENIE  DOSTĘPNOŚCI

Wniosek-dostępności


Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

pobierz


Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

pobierz


Program wychowawczo – profilaktyczny I L O im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

pobierz


Procedury przenoszenia ucznia ze szkoły  do szkoły i postępowanie dotyczące odbioru dokumentów ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego  w Szubinie

pobierz  


Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

pobierzDziałania interwencyjne w I LO w Szubinie 

pobierz


BEZPIECZNA SZKOŁA
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

pobierz


BEZPIECZNA SZKOŁA
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

pobierz


Procedura organizowania nauczania indywidualnego

pobierz


Wniosek o wystawienia duplikatu świadectwa

pobierz


 

Wzór Niebieskiej Karty 

pobierz