Dokumenty szkoły

 

 


Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

pobierz

 


Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

pobierz

 


Program wychowawczo – profilaktyczny I L O im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

 

pobierz

 


Procedury przenoszenia ucznia ze szkoły  do szkoły i postępowanie dotyczące odbioru dokumentów ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im.St. Wyspiańskiego  w Szubinie

pobierz  

 


Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

 

pobierz

 


Statut I L O im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

pobierz

 


System oceniania-załącznik do Statutu I L O im. St. Wyspiańskiego w Szubinie

 

pobierz

 


BEZPIECZNA SZKOŁA
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

pobierz

 


BEZPIECZNA SZKOŁA
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

pobierz

 


Procedura organizowania nauczania indywidualnego

 

pobierz

 


Wniosek o wystawienia duplikatu świadectwa

 

pobierz

 


Działania interwencyjne w I LO w Szubinie

 

pobierz

 

Wzór Niebieskiej Karty

 

pobierz