Specjaliści

 

 

Zapraszamy do współpracy uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 PAMIĘTAJ !!!

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  •    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
  •    Masz kłopoty rodzinne.
  •    Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  •    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  •    Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  •    Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  •    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 •    Twoja sytuacja jest wyjątkowa, potrzebujesz wsparcia i rady.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, przyjdź z każdą sprawą, troską, czy problemem!

(możliwy kontakt telefoniczny poprzez sekretariat szkoły)

  Zapraszamy do współpracy uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

  Wspólne spotkania, rozmowy, konsultacje oraz wzajemna wymiana informacji pomogą w rozwiązywaniu bieżących problemów uczniów związanych z okresem dorastania, edukacją, wychowaniem, zdrowiem, sytuacją materialną i rodzinną, kłopotami osobistymi itp.

 Umożliwiamy i organizujemy spotkania z przedstawicielami wyspecjalizowanych instytucji.

Pedagog szkolny:

Elżbieta Kłosowska-Hilscher 

Magdalena Szymczak

Psycholog:

Justyna Marciniak


Instytucje wspierające pracę pedagoga

W ramach swojej pracy pedagog współpracuje mi.in. z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Komendą Powiatową Policji
 • Kuratorską Izbą Sądową
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Uczelniami Wyższymi
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą
 • Sądem

otwórz

 Akcje i działania podejmowane w szkole:

Rok szkolny 2023/24

Z policjantami o ryzykownych zachowaniach i co za nie grozi

W czwartek 26 października 2023 r. uczniowie klas I i II spotkali się z policjantami asp. Zofią Wrzeszcz i sierż. szt. Piotrem Mrówczyńskim, którzy opowiedzieli im o odpowiedzialności karnej nieletnich, bezpieczeństwie i zagrożeniach w sieci oraz ryzykach związanych z używkami. Policjanci wyjaśnili, że nieletni również podlegają prawu i odpowiadają za swoje czyny. Nieletni popełniający przestępstwa nie są bezkarni, a ich działania mogą mieć poważne karne konsekwencje. Podczas spotkania poruszono również wiele ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci i cyberprzemocą. Stróże prawa mówili o odpowiedzialnym korzystaniu z internetu, z poszanowaniem prywatności innych i z uwagą na własne bezpieczeństwo online. Omówiono też problem picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych oraz ich zdrowotne i społeczne skutki. Funkcjonariusze zwrócili uwagę uczniów na konsekwencje prawne zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych. Spotkanie z policjantami uświadomiło uczniom z jakimi niebezpieczeństwami mogą spotkać się w codziennym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, na jakie zagrożenia powinni zwracać uwagę i jakie ich zachowania mogą skutkować odpowiedzialnością karną.

 


Wcześniejsze wpisy:

Młodzież Kontra nikotyna-gminny konkurs plastyczny

Konkurs realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie w ramach projektu Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs plastyczny skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w gminie Szubin.

Celami konkursu było kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od uzależnień, kształtowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz świadome i bezpieczne spędzanie czasu i odkrywanie własnych możliwości twórczych poprzez rozwijanie umiejętności plastycznych.

W konkursie zwyciężyła Vanessa Woźniak uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Królikowie, II miejsce zajęła Zuzanna Rzepczyk uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, a trzecią lokatę zajęła Zofia Senska z kl. VII Szkoły Podstawowej w  Turze.

Wyróżnienia za bardzo interesujące prace otrzymali: Anna Garstecka i Jakub Jankowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz Marta Knychała ze Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

♣ Dzień Mediacji

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, przypadającego 17 października, w szubińskim liceum gościła pani mediator Joanna Rygielska. Przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas pierwszych i drugiej. Młodzież poznała sposoby prezentacji i rolę mediatora w rozwiązywaniu konfliktów. Uczniowie odgrywali scenki i poznali sposoby rozwiązywania sporów.

 

Bezpieczne liceum

17.09.19r. w ramach działań profilaktycznych odbyły się w naszej szkole warsztaty dla rodziców „Bezpieczeństwo młodzieży w sieci i mechanizmy uzależnień”. Celem zajęć było uświadomienie rodzicom ich roli w związku z bezpiecznym korzystaniem z Internetu przez młodzież, okazanie rodzicom źródeł podejmowania zachowań ryzykownych przez młodych ludzi oraz uzmysłowienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci.

Rodzice zapoznani zostali z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Dowiedzieli się również,  co mogą zrobić, żeby uchronić dzieci przed zagrożeniami. Poznali również mechanizmy uzależnień.

Podczas zajęć zaprezentowano rodzicom zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami zarówno dla ich ofiar jak i sprawców.

15.10.2019 r. oraz 17.10.2019 r. odbyły się również warsztaty dla uczniów pod hasłem „Mechanizmy uzależnień i zagrożenia w sieci internetowej”.

Zajęcia poprowadził pan Krzysztof Ratke certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Głównym celem zajęć było zapobieganie sięganiu młodzieży po środki psychoaktywne oraz uświadomienia im mechanizmów uzależnienia.

Młodzież podczas zajęć nabyła wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka oraz skutecznych metod odmawiania. Uczniowie poznali sposoby identyfikowania i weryfikowania zagrożeń w sieci internetowej.

Szkoła chroniąc uczniów przez zagrożeniami sprawia, że „Młodzież czuje wsparcie, potrafi przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom, ma większą satysfakcję, jest zadowolona i zdrowsza”.

 Warsztaty sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

„Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy”

Przez ostatnie tygodnie w naszej szkole realizowane były dwa moduły projektu: „Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy” – „…tylko nie pal” i „Mam haka na raka”.

Celem projektu jest propagowanie wiadomości o chorobach onkogennych oraz zdrowego stylu życia mającego uchronić nas przed zachorowaniem na raka. Uczniowie zapoznali się także z symptomami choroby oraz zasadami profilaktyki, głównie raka skóry, raka płuc i raka piersi.

Jest to program autorski realizowany od 7 lat w naszym liceum mający uzmysłowić młodym ludziom skutki zdrowotne, społeczne i materialne jako konsekwencję nałogu palenia papierosów.

Projekt finansowany jest przez GKRPA w Szubinie i wpisuje się w w Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Szubin w roku 2019.

Wizyta w Zakładzie Karnym Bydgoszcz Fordon

Realizują założenia projektu szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zorganizowano wyjazd młodzieży  klasy pierwszej  do zakładu karnego.Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie umożliwiła uczniom l Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie poznanie zasad odbywania kary oraz różnych form oddziaływań resocjalizacyjnych. Było dla naszej młodzieży ostrzeżeniem przed zachowaniami niezgodnymi z obowiązującymi normami życia społecznego i prawnego.

Wizyta ta pozwoliła uczniom klasy o profilu prawno-policyjnej zetknąć się osobiście ze służbą, z którą rzadko mają do czynienia w codziennym życiu. To było ciekawe doświadczenie.