Piknik Naukowy


13 czerwca odbył się w naszej szkole pierwszy Piknik Naukowy, na który  zaprosiliśmy uczniów klas trzecich okolicznych gimnazjów. Odwiedzili nas gimnazjaliści z Kowalewa, Mycielewa i Gimnazjum nr 2 z Szubina.

Spotkanie miało formę warsztatów naukowych obejmujących zajęcia z biologii, geografii, pierwszej pomocy oraz języków obcych. Uczniowie pracowali w grupach pod opieką nauczycieli. Odbyły się również zaplanowane konkursy z nagrodami.

Podczas pikniku każda z grup miała okazję zapoznania się z zasadami gry w Tchoukball, której twórcą jest szwajcarski lekarz dr Hermann Brandt. W sali gimnastycznej chłopcy grali również w piłkę nożną.

Spotkanie okazało się  niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy. Zajęcia prowadzone były za pomocą nowoczesnych metod z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, z którymi nauczyciele liceum zapoznali się podczas szkoleń zagranicznych w ramach projektu Erasmus+.


Przedszkolaki na lekcji chemii

Oswajać dzieci z naukowym podejściu do otaczającego świata należy już od najmłodszych lat, dlatego uczniowie naszego liceum  przygotowali dla dzieci z Przedszkola nr 2 praktyczną lekcję chemii. Zaprezentowali między innymi reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego substancji, otrzymywania wodorotlenków i zasad, procesy zmiany barwy wskaźników w różnych  roztworach.  Największe zainteresowanie wzbudziło napełnianie balonu gazem otrzymanym w reakcji chemicznej oraz pojawienie się sztucznego wulkanu.

Licealiści przybliżyli dzieciom postać polskiej  noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie oraz sylwetkę twórcy układu okresowego pierwiastków – Dymitra Mendelejewa.