Wykaz podręczników


Zestawy podręczników na rok szkolny 2023/2024


Zestawy podręczników dla  klas pierwszych:

Uwaga!

Nastąpiła zmiana podstawy programowej z Edukacji dla bezpieczeństwa. Należy zakupić podręcznik i zeszyt ćwiczeń z 2023 roku!

UWAGA!

Do przedmiotu „biznes i zarządzanie” należy zakupić podręcznik i karty pracy ucznia (dostępne od sierpnia 2023):
Krok w biznes i zarządzanie 1. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Z.Makieła, T.Rachwał oraz
Krok w biznes i zarządzanie 1, Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych (w wykazie zapisano jako zeszyt ćwiczeń).

Lista podręczników dla klasy I -profil biologiczno-medyczny

Lista podręczników dla klasy I -profil ogólny

Lista podręczników dla klasy I -profil prawno-policyjny

Lista podręczników dla klasy I- profil turystyczny

Zestawy podręczników dla  klas drugich:

Lista podręczników dla klasy IId -profil turystyczny

Lista podręczników dla klasy IIc -profil policyjno-prawny

Lista podręczników dla klasy IIb -profil biologiczno- medyczny

Lista podręczników dla klasy IIa- profil ogólny

Zestawy podręczników dla  klas trzecich:

Lista podręczników dla klasy IIIc -profil policyjno-prawny

Lista podręczników dla klasy IIIab- profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IIIab -profil biologiczno-medyczny

Zestawy podręczników dla  klas czwartych:

Lista podręczników dla klasy IVa -profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IVb -profil biologiczno-medyczny

Lista podręczników dla klasy IVb- profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IVc -profil policyjno-prawny

Zestawy programów nauczania znajdują się w dzienniku elektronicznym oraz bibliotece szkolnej.