Wykaz podręczników


Zestawy podręczników na rok szkolny 2022/2023


Zestawy podręczników dla  klas pierwszych:

Uwaga uczniowie klas pierwszych, został wybrany podręcznik do HIT-u:

Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek, Historia i teraźniejszość, nr dopuszczenia MEiN 1155/1/2022, WSiP

Lista podręczników dla klasy I profil biologiczno-medyczny

Lista podręczników dla klasy I profil ogólny

Lista podręczników dla klasy I profil policyjno-prawny

Lista podręczników dla klasy I profil turystyczny

Zestawy podręczników dla  klas drugich:

Lista podręczników dla klasy IIab profil biologiczno-medyczny

Lista podręczników dla klasy IIab profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IIc profil policyjno – prawny 

Zestawy podręczników dla  klas trzecich:

uwaga-zmiana podręcznika do religii

Lista podręczników dla klasy IIIa profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IIIb profil biologiczno-medyczny

Lista podręczników dla klasy IIIb profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IIIc profil policyjno-prawny

Zestawy podręczników dla  klas czwartych:

podręcznik do religii został zaktualizowany

Lista podręczników dla klasy IVa profil ogólny

Lista podręczników dla klasy IVb profil biologiczno-medycznym

Lista podręczników dla klasy IVc profil policyjno-prawny

Lista podręczników dla klasy IVd profil ogólny

Zestawy programów nauczania znajdują się w dzienniku elektronicznym oraz bibliotece szkolnej.