Wykaz podręczników

Można już zakupić wszystkie podręczniki.

Klasa pierwsza – po gimnazjum– kupuje jednakowe podręczniki dla wszystkich profili. Różnicowanie nastąpi w klasie drugiej. Podręczniki mogą być odkupione od starszych kolegów (oprócz j. niemieckiego -nastąpiła zmiana podręcznika w roku szkolnym 2019/20).

Klasy pierwsze – po ósmej klasie– kupują nowe podręczniki dla wybranego profilu, dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Każda specjalność ma inne przedmioty rozszerzone. Nie można odkupić podręczników od starszych roczników!

Wykaz programów nauczania w roku szkolnym 2019/20

pobierz