Harmonogram


 

Harmonogram matury 2018 – Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.