Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe z NPRCz 2.0 na rok 2023

Nasze liceum otrzymało w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz  Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Realizację założeń programu rozpoczęliśmy od zakupienia siedzisk dla uczniów, dzięki czemu  powstał kącik czytelniczy. Po ustaleniach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, zakupiono również 257 książek –  nowości wydawniczych, które cieszą się dużym zainteresowaniem i są chętnie wypożyczane przez uczniów, również na czas wakacji.

Nasze liceum otrzymało w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz  Ministerstwo Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł. Otrzymane środki finansowe, zgodnie z celem programu, zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

Zgodnie z zaleceniami programowymi Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” biblioteka szkolna umożliwia czytelnikom wypożyczanie książek podczas wakacji po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biblioteki poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie (52 384 39 42).


Dotacja na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie otrzymało dotację ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2020.
Aby wspierać rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zakupiono nowości wydawnicze, literaturę młodzieżową i lektury szkolne. Zachęcamy do zapoznania się z opisami zakupionych książek i do ich przeczytania.

Na lekcjach wychowawczych zapoznano uczniów z prezentacją dotyczącą „Wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży”, w której przedstawiono pozytywny wpływ czytania na rozwój osobowości, rozwój język i wzbogacanie słownictwa u czytelnika. Czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, rozterek i motywów działania.  Otwiera oczy na świat i drugiego człowieka.
Oddziaływając na uczucia, uczy wyrażać swoje myśli, emocje i uczucia, przekazuje wzorce moralne, pomaga odróżniać dobro od zła. Rozbudza ciekawość świata, poszerza naszą wiedzę o innych krajach, kulturach,  historii, przyrodzie, o wszystkim, co nas interesuje.

Ze względu na pandemię nie udało się zapoznać rodziców z tym tematem.

Poniżej znajdują się opisy zakupionych książek przygotowane przez uczniów liceum.

Konkurs „Ubierz się w książkę”

Uczniowie kl IId z wychowawcą przygotowali „Tydzień z Wyspiańskim” w 113. rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego- patrona naszej szkoły. Od poniedziałku do piątku uczniowie przedstawiali prezentacje na temat życia i twórczości poety, dramatopisarza i malarza.

W ramach Tygodnia z Wyspiańskim przygotowano również dwa konkursy:

  1. Konkurs pięknego czytania utworów Stanisława  Wyspiańskiego
  2. Konkurs plastyczny ,,Mój ulubiony obraz Stanisława Wyspiańskiego”.


Działanie klasy IIc

Wartościowe książki dla młodzieży poleca klasa IIc.


Klasa II c przygotowała i zrealizowała lekcje online dotyczącą czytelnictwa. Uczniowie poznali i dyskutowali na trudne tematy poruszane w polecanych książkach. Następnie udostępnili swoje materiały pozostałym uczniom szkoły.
Prezentację przygotował uczeń klasy Piotr Wekwerth.


Działanie klasy IIb

#cojaczytam #wolnelektury

PROMOCJA CZYTELNICTWA

Uczniowie liceum zachecają do czytania thrillerów. Książki te trzymają czytelnika w napięciu do samego końca .

Działanie klasy IIa

#cojaczytam #wolnelektury

Działanie klasy Ic

Uczniowie klasy Ic najchętniej czytają książki o tematyce fantastycznej, swoim koleżankom i kolegom również je polecają:

Działania klasy 1b

Uczniowie klasy 1b przygotowali charakterystyczne cytaty z ulubionych książek. Zebrali je w krótkie filmiki i zaprezentowali pozostałym uczniom, podczas godzin wychowawczych oraz na facebooku.

Działanie klasy Ia

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa Ia przygotowała kilka prezentacji odnośnie swojej ulubionej książki. Prezentacje zostały przedstawione i omówione na godzinach wychowawczych online. Wśród prezentowanych pozycji znalazły się książki o różnorodnej tematyce: „Mały książę”, „Wiedźmin”, „Trzy kroki od siebie”, „Denacjonalizacja pieniądza”, „Dziady”. Uczniowie zachęcali do przeczytania swojej ulubionej pozycji i dzielili się wrażeniami z książki.

Działanie klasy 3a

Uczniowie klasy 3a polecają swoim rówieśnikom książki biograficzne oraz niemieckojęzyczne.

Działania klasy 2g

Uczniowie klasy 2g zwrócili szczególną uwagę na twórczość Olgi Tokarczuk, która otrzymała w 2018 roku nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Przygotowali i udostępnili pozostałym uczniom film/prezentację przedstawiającą sylwetkę i dorobek literacki pisarki. Przygotowali również gazetkę okolicznościową na korytarzu szkolny.